Η SKGR ENERGY Α.Ε. ιδρύθηκε το 2018 και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των φωτοβολταϊκών έχοντας ως στρατηγικό στόχο και σκοπό την ανάπτυξη νέων Φ/Β Σταθμών σε όλη την Ελλάδα λαμβάνοντας υπ’ όψη και αξιολογώντας τις εξελίξεις στην αγορά των Α.Π.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Φωτοβολταϊκά έργα πάνω από 150 MWp

Η εταιρία

Η SKGR ENERGY A.E αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Ομίλου solar-konzept International Gmbh με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας. Ο Όμιλος βασίζεται στην άρτια γνώση ως προς τις τεχνικές και αδειοδοτικές ιδιαιτερότητες των έργων Α.Π.Ε  και την πλούσια εμπειρία των στελεχών και των συνεργατών της στην πολυσύνθετη διαδικασία μελέτης, αξιολόγησης, αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε στις αγορές της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας.

Από την δημιουργία της το 2003 έως και σήμερα η solar-konzept GmbH έχει υλοποιήσει φωτοβολταϊκά έργα πάνω από 150 MWp, τα οποία τηρούν τις ποιο απαιτητικές κατασκευαστικές προδιάγραφες, προσφέροντας ποιότητα αλλά και αποδόσεις εναρμονισμένες με τις οικονομικές προδιάγραφες των έργων.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου της solar-konzept international

Επικοινωνία

  Διεύθυνση

  Σαρωνικού 33
  Ηλιούπολη 16345
  Ελλάδα, Αθήνα

  Επικοινωνία

  Τηλέφωνο: +302102200951
  Email: info@skgrenergy.gr